LaSorpresa Pizzeria Kuchnia Menu Kontakt LaSorpresa Zamów Pizzę

Regulamin


1. Wprowadzenie

Witaj na stronach www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl. Poniej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszych stron.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomidzy wydawc witryny www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl i wszystkimi korzystajcymi z niej Uytkownikami.

Regulamin stanowi prawn podstaw okrelajc zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzajc nasz witryn, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowizujesz si do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopenieniem Regulaminu jest Polityka Prywatnoci, prosz o zapoznanie si z ni tutaj.

2. Rejestracja uytkowników i ochrona danych

Dostp do moliwoci i usug w witrynie www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl jest zrónicowany. Moesz by tylko odwiedzajcym witryn gociem, albo zarejestrowanym uytkownikiem.

Rejestracja otwiera pene moliwoci korzystania z witryny www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl - po zarejestrowaniu si moesz otrzymywa biuletyn informacyjny o nowociach i wydarzeniach w naszej pizzerii itp.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mog by zbierane od uytkowników podczas korzystania z witryny www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl, s gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w mojej Polityce Prywatnoci oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i moliwoci uytkowników witryny

Rejestrujc si w witrynie www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl:

  • zgadzasz si podczas rejestracji dostarczy prawdziwych informacji,
  • akceptujesz w peni ten Regulamin korzystania z witryny,
  • zobowizujesz si do utrzymania w tajemnicy Twego hasa i zgadzasz si odpowiada za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostpem do witryny przez osoby, którym udostpnisz swój login i haso,
  • zobowizujesz si zawiadomi nas natychmiast o jakimkolwiek nieupowanionym dostpie do witryny za pomoc Twojego hasa albo o zarejestrowaniu si w witrynie.

Gocie witryny www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl maj prawo korzysta z moliwoci i usug udostpnianych w witrynie:

  • przegldania opublikowanych materiaów,

Zakresu usug witryny i uprawnie uytkowników moe by rozszerzany bd ograniczany przez administratora witryny.

4. Zmiany regulaminu korzystania z witryny www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl

Zgadzasz si, e Wydawca serwisu www.lasorpresa.najlepszejedzenie.pl zastrzega sobie wyczne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania uytkowników. Uytkownicy odpowiedzialni s za regularne przegldanie tych warunków oraz zastrzee, a nastpujce po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacj. 

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH S ZASTRZEONE.