LaSorpresa Pizzeria Kuchnia Menu Kontakt LaSorpresa Zamów Pizzę

Polityka prywatnoci


Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Aby móg skorzysta z niektórych funkcji naszego systemu bdziesz musia sie zarejestrowa. Podczas rejestracji zapytamy Ci o Twój adres email, numer telefonu komórkowego, imi oraz nazwisko.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s dane dotyczce Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przegldarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si z nami
Gdy kontaktujesz si z nami za pomoc strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi, nazwisko, adres email, numer telefonu mokórkowegoitp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W adnym wypadku nie bdziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji bd wykorzystane wycznie do umoliwienia Tobie zalogowania si do naszego systemu. Rejestracja jest obowizkowa jeeli chcesz dostawa infomacje o promocjach i nowociach w naszej pizzerii za pomoc usugi "Pizza SMS".

Dane zbierana podczas rejestracji bd wykorzystane w celu informowania Ci o promocjach i nowociach w naszej pizzerii. Twoje dane mog w tym celu by przekazane firmie obsugujcej wysyk sms oraz administracj serwisu. Firmy te nie bd wykorzystywa tych danych w adnym innym celu. Podanie tych danych jest obowizkowe jeeli chcesz si zarejesrowa.

Jeeli zarejestrowae si do usugi "Pizza SMS, lub w inny sposób wyrazie zgod na rejestracj, wykorzystamy Twoje dane w celu wysania Ci infomacji o promocjach i nowociach w naszej pizzerii. Rejestracja jest jednoznaczna ze zgod na otrzymywanie wiadomoci sms i email.

Dane zbierane automatycznie mog by uyte do analizy zachowañ uytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych uytkownikach, lub do personalizacji zawartoci naszych stron internetowych. Dane te s zbierane automatycznie o kadym uytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomidzy Tob, a naszym serwisem bd wykorzystane wycznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog zosta udostpnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy bd wymagay tego przepisy prawa, moemy udostpni Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwoci.

W jaki sposób bdziemy si z Tob kontaktowa?

Jeeli dokonae rejestracji, moesz otrzyma od nas emaile i smsy dotyczce informacji o promocjach i nowosciach w naszej pizzerii. Moemy równie kontaktowa si z Tob telefonicznie.

Jeeli zarejestrowae si do usugi "Pizza SMS", lub w inny sposób wyrazie zgod na rejestracj, bdziesz od nas otrzymywa drog emailow informacje o promocjach i nowociach w naszej pizzerii.

W jaki sposób moesz poinformowa nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu si do systemu i wybraniu sekcji Ustawienia, moesz wprowadzi zmiany swoich danych osobowych zbieraneych podczas rejestracji i uywanych do zalogowania si do usugi "Pizza SMS". Aby usun swoje dane musisz zadzwoni pod numer kontaktowy i powiadomic nas o takiej decyzji. Danych zbieranych automatycznie nie da si zmieni lub usun.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa moe wykorzystywa ciasteczka, które su identyfikacji Twojej przegldarki podczas korzystania z naszej strony, abymy wiedzieli jak stron Ci wywietli. Ciasteczka nie zawieraj adnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatnoci.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyszej polityki prywatnoci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatnoci na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierajca dane: Sorpresa S.C. ul. ermoskiego 7b, 34-300 ywiec

W razie dodatkowych pyta dotyczcych ochrony prywatnoci, prosimy o kontakt telefoniczny.